Nasza infolinia:
+49 (0) 2428/8198992
Certyfikat sklep internetowy
3 letnia gwarancja na wszystkie urządzenia
Zakup na konto & więcej
Kolejność wartości 559 zł podamy ci koszt wysyłki!
Prezenty od 215,60 zł

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (nded e.K., Talbenden 17, 52353, Düren, Tel.: +49 (0) 2428/8198991, , E-Mail: info@nded.com) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty odesłania towarów. Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

nded e.K.
Arndt Leonards
Talbenden 17
D-52353 Düren - GERMANY
Telefon: +49 2428-8198991
Faks: +49 (0)2428-5088618
E-Mail: info@nded.com

Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chce Pani/Pan odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać.

nded e.K.
Arndt Leonards
Talbenden 17
D-52353 Düren - GERMANY
Telefon: +49 2428-8198991
Faks: +49 (0)2428-5088618
E-Mail: info@nded.com

Ekskluzywne oferty.Dla Ciebie. Zarejestruj się teraz kupon ważny do 31.12.2012, kiedy użytkownik może przeglądać od zakupu wartość 176 zł
22zł
nded międzynarodowy